Uw hulpvraag staat centraal

Diagnostiek &
Behandelaanbod

"There is no standard normal. Normal is subjective.
There are seven billion versions of normal on this planet"

Diagnostiek

Binnen onze praktijk doen wij onder andere onderzoek op de volgende gebieden of een combinatie van deze gebieden:
 
 • School, leerproblemen en intelligentie (ook hoogbegaafdheid)
 • Vermoeden van aanwezigheid van AD(H)D, Autisme Spectrum Stroornis (ASS)
 • Gedragsproblemen, oppositioneel gedrag– Sociaal
 • Emotionele problemen (onzekerheid, (faal)angst, stemmingsproblemen, somberheid, depressie, omgang met anderen, zelfbeeld en zelfvertrouwen, weerbaarheid, dit kan een gevolg zijn van trauma en rouw, echtscheiding, persoonlijkheidsproblematiek, groepsdruk, pestproblematiek, persoonlijkheidsproblematiek of systeemproblematiek)
 • Psycho somatische klachten (hoofdpijn, buikpijn)
 • Gezin, opvoeding, ouder-kind interactie en hechting– Moeite met het verwerken van een traumatische gebeurtenis.
 • Neuro psychologische onderzoek (Perceptie, motoriek, taal, aandacht en concentratie, geheugen, executieve functies en sociale informatieverwerking)

Behandelvormen

Binnen onze praktijk worden verschillende behandel- en begeleidingsvormen aangeboden. Een behandeling of begeleiding kan individueel zijn en wij hopen in de nabije toekomst wellicht ook meer in groepsverband te kunnen werken voor bepaalde therapievormen.

Afhankelijk van de hulpvraag van het kind of de ouders, wordt een op maat gemaakt traject aangeboden.

Wij bieden onder andere de volgende behandelingen:

 • Cognitieve gedragstherapie (voor diverse klachten)
 • Gezinstherapie (systeemtherapie)
 • Oplossingsgerichte therapie
 • Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) en schrijftherapie (traumaverwerking)
 • COMET  (zelfbeeld)
 • Persoonsgerichte therapie
 • Therapie waar spelelementen in verwerkt worden
 • Opvoedingsondersteuning/ouderbegeleiding
 • Psycho educatie
 • NIKA (Diagnostiek en interventiemethode rondom hechting)

E-health behandeling

E-health staat voor elektronische ondersteuning, ofwel zorg via internet. Steeds meer aandacht gaat uit naar zogeheten ‘blended care’, waarbij reguliere face-to-face gesprekken gecombineerd worden met online behandelinterventies zoals bijvoorbeeld chat, beeldbellen, online behandelmodules.

Hierdoor kan de client niet alleen tijd, maar ook plaats-onafhankelijke zorg gebruiken via een tablet, smartphone of laptop. E-health wordt op verschillende manieren ingezet binnen onze behandeling, als onderdeel van behandeling, als wachtlijstoverbrugging of als terugvalpreventie.

Je houdt altijd online toegang tot alle informatie, oefeningen en onderdelen van ons E-health platform. Digitale ondersteuning loopt dus door wanneer de behandeling zelf is afgelopen en helpt op die manier terugval te voorkomen

Grip op Rouw

De Grip op Rouw groep voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar is door samenwerking van Linda en Marloes tot stand gekomen.

Deze groep is voor jongeren van 12/13 tot 18 jaar die een overlijden hebben mee gemaakt in hun nabije omgeving en die daar last van hebben, moeite met hun emoties en het verdriet. Dit kan gaan om jongeren die een ouder hebben verlopen, een grootouder waar ze heel hecht mee waren of een goede vriend of vriendin.

Het doel van de groep is laagdrempelig elkaar ontmoeten, als je eraan toe bent het delen van je ervaringen, gedachten en gevoelens en het creeren van gevoel van verbondenheid. Ook het vergroten van de communicatiemogelijkheden in en buiten te school behoord tot de mogelijkheden. Het actief werken aan het (opnieuw) overzicht krijgen over de eigen situatie als ook het vergroten van je zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde, je veerkracht en weerbaarheid. We spreken en werken aan het uitbreiden en/of verbeteren van strategieen om om te gaan met het verlies waardoor je het gevoel krijgt wat meer grip te hebben op de situatie. Het kan ook zo zijn dan we werken aan het krachtiger maken van jezelf als ook je weer leren om je vrij te voelen als kind/jongere.

Dit zijn allemaal onderdelen waaraan gewerkt kan worden, als je eraan toe bent, maar bovenal staat bovenaan dat je elkaar laagdrempelig kan opzoeken, je herkenning en erkenning vindt bij je leeftijdsgenoten waardoor je je sterker gaat voelen.

Het is een doorlopende maandelijkse groep waarin in- en uitstroom mogelijk is.

Aanbod voor scholen

Praktijk Grip op Groei biedt tevens ondersteuning aan scholen. Dit doen wij door bijvoorbeeld verbonden te zijn aan het ondersteuningsteam van de school en een aantal keer per jaar zitting te nemen in dit team of het verrichten van diagnostiek voor scholen in de vorm van bijvoorbeeld Intelligentie onderzoeken en gedragsscreeningsonderzoeken. Voor meer informatie en tarieven kunt u contact opnemen via info@praktijkgripopgroei.nl.

wegwerkzaamheden

Graag willen we u laten weten dat er de komende weken/maanden wegwerkzaamheden rondom de praktijk plaatsvinden. De praktijk zal hierdoor met de auto minder goed bereikbaar zijn.