Uw Hulpvraag staat centraal

Aanmelden van uw kind

Aanmelden

Ouders en/of jongeren of anderszins betrokkenen kunnen zelf het initiatief nemen tot aanmelding bij Praktijk Grip op Groei. Wij kunnen echter geen vergoede behandeling starten zonder verwijsbrief van een bevoegde verwijzer. Dit is een wijkteammedewerker, Jeugd-en gezinscoach, huisarts, kinderarts, GGD arts, een collega GGZ instelling of de jeugd- en gezinsbeschermers

Soms komt het voor dat er al een externe instantie betrokken is bij uw gezin zoals een wijkteammedewerker, Jeugd-en gezinscoach of een jeugd-en gezinsbeschermer. Ook zij kunnen samen met u aanmelden bij ons in de praktijk.

Initiatief tot aanmelding kan door een mail te sturen naar aanmeldingen@praktijkgripopgroei.nl of telefonisch via 06-1040 0263.

Wachtlijsten
Wij doen ons best om de wachtlijsten zo kort mogelijk te houden. (Momenteel wachttijd 16 – 18 weken)

Crisissituaties
De praktijk biedt geen hulpverlening voor crisis situaties, hiervoor kunt u terecht bij de huisarts.

wegwerkzaamheden

Graag willen we u laten weten dat er de komende weken/maanden wegwerkzaamheden rondom de praktijk plaatsvinden. De praktijk zal hierdoor met de auto minder goed bereikbaar zijn.