Uw hulpvraag staat centraal

VERWIJZERS
AANMELDEN

Verwijzers

Hulpverlening bij Grip op Groei is mogelijk met een geldige verwijzing van

 • (Huis) arts
 • Medisch specialist
 • Jeugdarts
 • Het wijkteam
 • Jeugdbescherming

U kunt altijd contact opnemen met Grip op Groei om te kijken of uw hulpvraag passend is bij het aanbod van Grip op Groei.

We werken geregeld samen met de wijk- en jeugdteams binnen de gemeenten.

 

Wachttijden

Huidige wachttijden tussen de 16-18 weken

Contra-indicatie

Let op! Ons zorgaanbod is niet passend als er sprake is van

 • Crisissituaties
 • Suïcidaliteit of psychose problematiek
 • Ernstige eetproblematiek
 • Herhaaldelijke automutilatie
 • Ernstige verslavingsproblematiek
 • Een (licht) verstandelijke beperking
 • Complexe en moeizame communicatie tussen ouders, conflictscheiding, trauma’s bij ouders
 • Gebrek aan essentiële levensvoorwaarden zoals geen helderheid over lange termijn woonperspectief, geen duidelijke omgangsregeling of stabiele huisvesting

Aanmeldingsprocedure

 • Telefonische intake


Mochten ervan ons geen bezwaren zijn en u besluit het traject te willen opstarten, dan worden beide ouders, wettelijke vertegenwoordiger(s) en/of de jongere (12+) gevraagd te tekenen op het inschrijfformulier voor accoord behandeling en voor het uitwisselen van gegevens met andere betrokken hulpverleners, huisarts en school.

 • Verwijzing arts
 • Inschrijving in de praktijk (Inschrijfformulier + verwijzing aanwezig in de praktijk)
 • Aanvragen toewijzing bij de desbetreffende gemeente door Grip op Groei, Wijkteam of Jeugd- en gezinsbeschermers
 • Wachtlijst
 • Inplannen eerste gesprekken psychologische onderzoek of behandeling