Uw gezin staat bij ons centraal!

Vergoeding

Vergoeding

Psychologische hulp aan kinderen en jongeren tot 18 jaar wordt sinds 2015 volgens de Jeugdwet vergoed door de gemeente.

Binnen elke gemeente zijn sociale teams opgericht. Gemeenten hebben zelf een naam gekozen voor deze teams, zoals sociale wijkteam, kernteam, sociaal loket. Dit team kan kinderen en jongeren en hun ouders verwijzen voor psychologische hulpverlening.

Naast deze sociale teams, kunnen ook de huisarts, de kinderarts, de jeugdarts of jeugd- en gezinsbeschermers verwijzen naar de Basis Generalistische GGZ of de Specialistische GGZ als er sprake is van een (vermoedelijke) stoornis.

Onze praktijk heeft een overeenkomst voor GGZ hulpverlening met de gemeente Hollands Kroon, Schagen, Den Helder en Texel. Daarnaast kunnen andere omliggende gemeenten hulp bij ons aanvragen door middel van een maatwerkovereenkomst, ook als we te maken hebben met woonplaatsbeginsel gaan we overeenkomsten aan met verschillende gemeenten in Nederland.

Kosten niet vergoede zorg of zorg zelf willen betalen

Vergoeding

 

Er kunnen diverse redenen zijn, waarom u geen aanspraak maakt op vergoeding vanuit de Gemeente of Zorgverzekeraar.

  • U wilt alleen Intelligentieonderzoek
  • U wilt remedial teaching voor uw kind
  • U wilt de hulpverlening zelf betalen

Vergoeding > 18 jaar

De praktijk heeft geen contracten met zorgverzekeraars. Bent u 18 jaar of ouder, dan kunnen wij u niet garanderen dat de zorg deels vergoed gaat worden door de zorgverzekeraar. U kunt contact opnemen met uw zorgverzekeraar en navragen wat er vergoed wordt voor psychologische behandeling bij een niet gecontracteerde zorgaanbieder. U krijgt dan een INFOMEDICS factuur welke u zelf dient in te dienen bij de zorgverzekeraar. 

Belangrijk!

 

  • Afspraken die niet tenminste 24 uur van te voren zijn geannuleerd of verzet, worden volledig bij de client in rekening gebracht en komen niet voor vergoeding in aanmerking
  • Verrichten die niet door de gemeente worden vergoed (zoals Remedial teaching), worden rechtstreeks bij de client in rekening gebracht, hetzij via INFOMEDICS
wegwerkzaamheden

Graag willen we u laten weten dat er de komende weken/maanden wegwerkzaamheden rondom de praktijk plaatsvinden. De praktijk zal hierdoor met de auto minder goed bereikbaar zijn.