Werkwijze Kennismakingsgesprek Veelal vindt er vooraf aan een consult een afspraak bij de huisarts plaats om mogelijke problematiek te bespreken. De huisarts kijkt samen met u wat een juist traject voor behandeling is. In een telefonisch gesprek met Praktijk ‘Grip op Groei’ wordt inhoudelijk wat meer uitgevraagd over de hulpvraag en bespreken we met elkaar wat praktijk Grip op Groei voor u kan betekenen. Eerste gesprek In een eerste gesprek in de praktijk legt u uw hulpvraag voor. We gaan uitgebreid in op uw situatie. Dit gesprek is onderdeel van het onderzoeks-of behandeltraject. Het heeft de voorkeur dat waar mogelijk beide ouders aanwezig zijn. Kinderen ouder dan 12 jaar zijn, na overleg, tevens bij dit eerste gesprek aanwezig zodat ook zij kunnen vertellen wat hen bezighoudt. Kinderen in de leeftijd jonger dan 12 jaar zijn niet bij dit eerste gesprek aanwezig. We bespreken met u (en uw kind) wat er gedaan kan worden met de hulpvraag. Meestal duurt dit gesprek 1 tot 1,5 uur. Behandeltraject We zetten samen in het eerste gesprek een behandeltraject uit. We maken een vervolgafspraak waarin we starten met een behandeling of er zal mogelijk eerst diagnostiek plaatsvinden. Na een aantal sessies zal er weer een oudergesprek plaatsvinden waarna de resultaten besproken worden en vervolgafspraken gemaakt worden. Geen passend aanbod? Indien Praktijk 'Grip op Groei' u geen passend hulpaanbod kan doen, zal samen met u overlegd worden waar u het best geholpen zou kunnen worden. Als zowel behandeling als verwijzing niet mogelijk lijkt wordt u doorverwezen naar de huisarts of een verwijzende instantie.
Home Team Visie Voor kinderen/jongeren Aanbod Werkwijze Tarieven Contact Links Werkwijze