Voor scholen Leerkrachten en Intern begeleiders kunnen bij Praktijk Grip op Groei terecht als zij zich zorgen maken over een leerling die ondanks geboden hulp op school in ontwikkeling zich anders voordoet. Zij kunnen vragen hebben over de reden waarom een leerling stagneert of voor ligt in ontwikkeling. De gerichte aanpak van een leerling in de klas, gepast schooladvies richting voortgezet onderwijs of speciaal (basis) onderwijs. Zorgteam Praktijk Grip op Groei kan tevens als adviseur in uw zorgteam plaatsnemen. Voor meer informatie kunt u contact  opnemen. Intelligentieonderzoek Ook is het mogelijk om vanuit school een aanvraag voor intelligentieonderzoek te doen. Dit onderzoek kan op school plaatsvinden of in de praktijk. Schoolobservatie Tevens is het mogelijk om een kind te observeren in de klassensituatie wanneer een kind gedragsproblemen of leerproblemen laat zien. Een schoolobservatie neemt doorgaans 1,5 tot 2 uur in beslag. Dit wordt gedaan naar aanleiding van een eerste gesprek met school en ouders, en vaak in een breder kader van onderzoek en behandeling. Persoonlijkheidsonderzoek Wanneer de school meer vragen heeft over het (leer)gedrag van een kind kan het soms zinvol zijn om een persoonlijkheidsonderzoek af te nemen bij het kind. Wanneer onderzoek op school plaatsvindt wordt de reistijd volgens het school uurtarief mee gerekend.
Home Team Visie Voor kinderen/jongeren Aanbod Werkwijze Tarieven Contact Links