Home Team Visie Aanbod Voor kinderen/jongeren Praktijkinfo Aanmelden
Uw koptekst
Visie..
© Praktijk Grip op Groei

Visie

Speerpunten in praktijk Grip op Groei zijn een goede samenwerking met ouders en het gezin, het kind en de school, oprechte interesse, betrokkenheid, je veilig en vertrouwd voelen en onze kleinschaligheid en huiselijke sfeer binnen de praktijk.

Omgeving

Wij werken vanuit de overtuiging dat het kind niet los gezien kan worden van zijn of haar omgeving. Ouderbegeleiding, systeemgesprekken, opvoedingsondersteuning en psycho- educatie aan ouders en andere gezinsleden maken vaak deel uit van het aanbod. Ouders worden op die manier goed toegerust om ontwikkelingen en gedragsveranderingen thuis te continueren en te bevorderen. Ook de school en de leerkracht van het kind worden desgewenst bij de behandeling betrokken. Wij vinden het belangrijk dat kinderen en jongeren als de ouders zich bewust zijn van hun positieve kanten en kwaliteiten en weten hoe bijzonder deze zijn. Vanuit deze aanpak weet iedere ouder meer grip te krijgen op de ontwikkeling en groei van het kind en zichzelf. Daarbij is het belangrijk om de ‘taal van het kind’ te leren om het kind/jongere zo optimaal mogelijk te begeleiden.

    

      

     

Visie