Visie Speerpunten in praktijk ‘Grip op Groei’ zijn een goede samenwerking met ouders en het gezin, het kind en de school, oprechte interesse, betrokkenheid, je veilig en vertrouwd voelen en kleinschaligheid binnen de praktijk. Wij vinden het belangrijk dat kinderen en jongeren als zowel ouders zich bewust zijn van hun positieve kanten en kwaliteiten en weten hoe bijzonder dit is. Vanuit deze aanpak weet iedere ouder meer grip te krijgen op de ontwikkeling en groei van het kind en zichzelf. Daarbij is het belangrijk om de 'taal van het kind'  te leren om het kind/jongere zo optimaal mogelijk te begeleiden. Cognitieve gedragstherapie, speltherapie en creatieve therapie. In praktijk Grip op groei maken we veel gebruik van cognitieve gedragstherapie waarbij cognities (gedachten, fantasieën, herinneringen en opvattingen over gebeurtenissen) van de cliënt centraal staan. In behandelingen staan de 4G’s centraal: Gebeurtenis, Gedachten, Gevoelens en Gedrag. Via deze middelen proberen we gedachten en daardoor gedrag positief te beïnvloeden. Spel therapie is een vorm van psychotherapie bij kinderen. Door gebruik te maken van een spelsituatie, met name bij (jonge) kinderen, kun je door middel van gedrag tijdens het spel indicaties verkrijgen over mogelijke emotionele of gedragsmatige problematieken of opgekropte emoties meer vrijelijk te kunnen uiten.  Het idee hierachter is dat kinderen in hun spel angsten en conflicten kunnen uiten waarover zij (nog) niet kunnen praten. Door hier uiteindelijk door een iemand anders woorden aan te geven en begrip te tonen kan het kind werken aan de punten waar hij of zij moeite mee heeft. Creatieve therapie kan ook een middel zijn voor cliënten om hun emoties te uiten zonder te hoeven praten. Je gebruikt creatieve activiteiten zoals zingen, dansen, schilderen, tekenen en beeldhouwen om diepere problematiek bespreekbaar te maken en te verwerken. Meestal is dit geen op zich staande therapie en wordt het in combinatie gebruikt.
Home Team Visie Voor kinderen/jongeren Aanbod Werkwijze Tarieven Contact Links Visie