Home Team Visie Aanbod Voor kinderen/jongeren Praktijkinfo Aanmelden
Uw koptekst
Vergoeding
© Praktijk Grip op Groei
Psychologische hulp aan kinderen en jongeren tot 18 jaar wordt sinds 2015 volgens de Jeugdwet vergoed door de gemeente. Binnen elke gemeente zijn sociale teams opgericht. Gemeenten hebben zelf een naam gekozen voor deze teams, zoals sociale wijkteam, kernteam, sociaal loket. Dit team kan kinderen en jongeren en hun ouders verwijzen voor psychologische hulpverlening. Naast deze sociale teams, kunnen ook de huisats, de kinderarts, de jeugdarts of jeugd- en gezinsbeschermers verwijzen naar de Basis Generalistische GGZ of de Specialistische GGZ als er sprake is van een (vermoedelijke) stoornis. Onze praktijk heeft een overeenkomst voor GGZ hulpverlening met de gemeente Hollands Kroon.

Kosten niet vergoede zorg of zorg zelf willen betalen:

Er kunnen diverse redenen zijn, waarom u geen aanspraak maakt op vergoeding vanuit de Gemeente of Zorgverzekeraar. - U wilt alleen Intelligentieonderzoek - U wilt remedial teaching voor uw kind - U wilt de hulpverlening zelf betalen

Vergoeding voor > 18 jaar:

De praktijk heeft geen contracten met zorgverzekeraars. Bent u 18 jaar of ouder, dan kunnen wij u niet garanderen dat de zorg deels vergoed gaat worden door de zorgverzekeraar. U kunt contact opnemen met uw zorgverzekeraar en navragen wat er vergoed wordt voor psychologische behandeling bij een niet gecontracteerde zorgaanbieder. U krijgt dan een FAMED factuur welke u zelf dient in te dienen bij de zorgverzekeraar.  Vanaf 2014 is het Zorgstelsel door de zorgverzekeraars volledig veranderd. Er wordt niet meer gesproken over eerste- en tweedelijns zorg, maar over Generalistische Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ. Belangrijk: * Afspraken die niet tenminste 24 uur van te voren zijn geannuleerd of verzet, worden volledig bij de client in rekening gebracht en komen niet voor vergoeding in aanmerking. * verrichten die niet door de gemeente worden vergoed (zoals Remedial teaching), worden rechtstreeks bij de client in rekening gebracht, hetzij via FAMED

Vergoeding