Vergoeding door gemeente Hollands Kroon Per 2015 is de nieuwe Jeugdwet in werking getreden. Vanaf dat moment wordt psychologische hulpverlening niet meer vergoed via de zorgverzekeraars maar zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugd-GGZ en de inkoop daarvan.  Dit houdt in dat de gemeenten de voorzieningen van jeugdzorg gaan bekostigen. Gemeente Hollands Kroon startte per 1 juli 2016 een partnerschap in de zorg met incluzio Hollands Kroon. Dit betekent dat Incluzio Hollands Kroon verantwoordelijk is voor alle taken in het kader van o.a. de Jeugdwet binnen de gemeente Hollands Kroon. Praktijk Grip op Groei heeft per 1 juli 2016 een contract met Incluzio Hollands Kroon afgesloten wat betekent dat wanneer u woonachtig bent in de gemeente Hollands Kroon u psychologische diagnostiek voor kind en jeugd volledig vergoed kan krijgen bij praktijk Grip op Groei. Een verwijzing door huisarts, jeugdarts, specialist of verwijzing via de sociale wijkteams blijft noodzakelijk. Buiten het vergoede traject van de gemeenten zijn cliënten óók welkom in praktijk Grip op Groei. Voor meer informatie kunt u contact opnemen.
Home Team Visie Voor kinderen/jongeren Aanbod Werkwijze Tarieven Contact Links