Home Team Visie Voor kinderen/jongeren Aanbod Werkwijze Tarieven Contact Links
Psycho educatie Psycho-educatie is het geven van uitleg over het ziektebeeld. Soms kan na diagnose nog vragen ontstaan rondom de ontwikkeling van uw kind of de omgang met uw kind. Het is belangrijk dat er kennis wordt overgedragen van de behandelaar naar de cliënt. Deze zal de cliënt informeren over de oorzaken, symptomen, het verloop en de behandeling van de gedragsproblematiek. Voor de meeste mensen is kennen en begrijpen van een beperking geen enkel probleem. Het aanvaarden ervan, en het behouden van een positief zelfbeeld na het besef een beperking te hebben is daarentegen voor velen niet gemakkelijk. Kijken en denken in kansen in plaats van wat lastiger in het leven is, is soms moeilijk. Psycho-educatie geeft de handvatten om de persoon begeleiden in een constructief verwerkingsproces, waarbij mogelijk het nodige aan hulp geboden kan worden. Daarna is de grootste uitdaging dat de cliënt hierna gaat handelen. Hierdoor krijgt men meer grip op zijn situatie en leert men beter omgaan met hetgeen men in het leven tegenkomt.