Persoonlijkheidsonderzoek Het persoonlijkheids (test) onderzoek is gericht op het, door middel van meetinstrumenten en interviews, nader in kaart te brengen van persoonlijkheidseigenschappen en structuren van het kind/jongere. Hoe is de sociaal- emotionele belevingswereld van het kind/jongere. Hoe beleeft het zichzelf, hoe beleeft het zijn omgeving en hoe beleeft het zichzelf ten opzichte van zijn omgeving. Hoe is het sociale ontwikkelingsniveau, de sociaal-emotionele moeilijkheden en krachten van het kind/jongere worden in kaart gebracht. Bij het onderzoek wordt gebruik gemaakt van vragenlijsten, interviews en projectiemateriaal. Een persoonlijkheidsonderzoek kan afhankelijk van hoe uitgebreid gekeken moet worden tussen de 2 en 4 uur duren. Er worden géén diagnoses gesteld. Spelobservatie  Spelobservatie kan tevens een unieke vorm van persoonlijkheidsonderzoek zijn en kan worden ingezet bij kinderen in de basisschoolleeftijd. Hierin wordt op een speelse manier de contactname, contactgroei en verdieping van het contact onderzocht. De manier waarop het kind omgaat met gestructureerde en ongestructureerde situaties in de speelruimte geeft veel informatie over het kind. Het niveau en de inhoud van het spel ook.  Kortom; zonder alles onder woorden te hoeven brengen kan het kind op non-verbale wijze veel van zichzelf laten zien.
Home Team Visie Voor kinderen/jongeren Aanbod Werkwijze Tarieven Contact Links