Ouderbegeleiding Ouderbegeleiding bestaat uit gesprekken die u voert met een behandelaar die de deskundigheid heeft om ouders van kinderen en jongeren met problemen te begeleiden en te ondersteunen. wanneer uw kind niet lekker in zijn of haar vel zit komt er veel op u af. U maakt zich misschien zorgen en hebt behoefte aan emotionele steun. Ook kan er tijdelijk extra veel van u worden gevraagd in de opvoeding en kunt u voor de vraag komen te staan hoe u uw kind het beste kunt helpen. Deze vragen of zorgen kunt u bespreken met uw behandelaar. In de gesprekken kan aandacht worden besteed aan de samenwerking tussen u en uw (ex-partner) als deze onder druk komt te staan. Mogelijk heeft u vragen over een eventuele diagnose die bij uw kind is gesteld. Tevens leert u omgaan met de problemen die spelen bij uw kind. Het is afhankelijk van uw vragen en behoeften waar uw behandelaar u bij kan ondersteunen. Opvoedingsondersteuning Opvoedingsondersteuning is een laagdrempelige ondersteuning van en opvoedingsverantwoordelijken bij de opvoeding van kinderen en jongeren. Opvoedingsondersteuning bestaat uit die activiteiten die als doel hebben om ouders/verzorgers steun te bieden bij het opvoeden. Opvoedondersteuning focust zich op de interactie tussen ouders en kind, de betekenisgeving van het kind en tevens heeft het oog voor de leefomgeving van het gezin. Het doel van opvoedingsondersteuning is het uitbreiden van opvoedingsmogelijkheden en kansen van het gezin als tevens het voorkomen van mogelijk zwaardere problemen. Via opvoedingsondersteuning is het de bedoeling om de competentie, vaardigheden en draagkracht van ouders te versterken. De draaglast te verminderen, door tijdig te signaleren en praktische hulp en steun te bieden, als tevens het sociale netwerk rondom het gezin en kind te versterken.
Home Team Visie Voor kinderen/jongeren Aanbod Werkwijze Tarieven Contact Links