Orthopedagoog Een orthopedagoog is een universitair opgeleide gedragswetenschapper, die zich richt op de problematische ontwikkeling en opvoeding van jeugdigen. De orthopedagoog kan worden ingeschakeld wanneer de opvoeding niet meer vanzelfsprekend verloopt en er problemen ontstaan, waardoor het kind in zijn functioneren belemmerd wordt. De klachten waarmee de orthopedagoog te maken krijgt zijn leerproblemen, problemen op emotioneel en gedragsmatig gebied en opvoedingsproblemen. De othopedagoog werkt met kinderen, jeugdigen, opvoeders en opvoedingssystemen. De orthopedagoog beschikt over wetenschappelijke kennis van de psychologische, orthopedagogische en psychotherapeutische referentiekaders en heeft ervaring in het werken volgens deze principes.
Home Team Visie Voor kinderen/jongeren Aanbod Werkwijze Tarieven Contact Links