Intelligentieonderzoek Mogelijkheden Er zijn verschillende intelligentieonderzoeken beschikbaar in onze praktijk. We werken o.a. met de WISC–III welke afgenomen wordt in de leeftijd van 6 t/m 16 jaar. Ook bij kinderen met taalproblemen kan er een passende test afgenomen worden, de SON-R, 6 t/m 40 jaar. Bij volwassenen wordt de WAIS afgenomen. In praktijk Grip op Groei werken wij alleen met COTAN goedgekeurde tests. Hierdoor zijn de resultaten betrouwbaar en valide en kunnen deze testen worden gebruikt voor verschillende doeleinden: * Bij vragen over algehele intelligentieniveau * Bij gedragsproblemen.  * Bij tegenvallende leerresultaten of taal-spraak problemen, geheugenproblemen of hoogbegaafdheid * Als second-opinion onderzoek bij tegenvallende resultaten op de Cito-eindtoets of een NIO toets. * Als schoolkeuzeonderzoek in groep 8 of VO * Herindicatie voor een rugzakaanvraag vereist ook intelligentieonderzoek. Het onderzoeksverslag Naar aanleiding van een voorgesprek zal een intelligentieonderzoek ongeveer een dagdeel (2-2,5 uur) in beslag nemen wat bij voorkeur in de ochtend plaatsvindt. De resultaten en adviezen worden in een nagesprek  met u besproken. Bij een intelligentieonderzoek krijg je zowel een beeld van de totale intelligentie als van de verbale en performale intelligentie. Het onderzoeksverslag wat u krijgt bevat niet alleen intelligentiescores maar ook een observatieverslag, profielanalyse en conclusie met hierin handelingsgerichte adviezen. Op basis van de uitkomst van dit onderzoek kan gekeken worden naar meer gespecialiseerde hulp, die u, uw kind en de school verder kan helpen.
Home Team Visie Voor kinderen/jongeren Aanbod Werkwijze Tarieven Contact Links