Aanbod 'Praktijk Grip op Groei' Diagnostiek * Intelligentieonderzoek  (Zowel voor kinderen/jongeren als volwassenen) * (Pedagogisch) Didactisch onderzoek  * Persoonlijkheidsonderzoek * Spelobservatie    Psychologische behandeling * Sociale vaardigheidstraining/ problemen met vriendschappen * Weerbaarheidstraining * Pestproblematiek * Scheidingsproblematiek * Angsten (faalangst, sociale angst, seperatie angst, paniek, dwanggedachten-handelingen, gegeneraliseerde angsten * Stemmingsproblemen (depressie, somberheid, boosheid) * Vage lichamelijke klachten * Slaapproblemen * Tic problematiek * Gedragsproblemen (boosheid, agressief gedrag, teruggetrokken, gedragsproblemen door scheiding) * Ouderbegeleiding/ opvoedingsondersteuning * Psycho-educatie  o.a. ADHD-ADD- PDDNOS zowel voor ouders als kinderen Pedagogische Didactisch ondersteuning * Remedial Teaching, bijles basis vakken Basisonderwijs, in overleg Voortgezet onderwijs Aanbod voor scholen * Advisering in zorgteams * Intelligentieonderzoek (WISC, SON-R) * Schoolobservatie * Persoonlijkheidsonderzoek * Psycho-educatie Bellen/mailen voor meer informatie kan altijd, zie contact.
Home Team Visie Voor kinderen/jongeren Aanbod Werkwijze Tarieven Contact Links Aanbod