Home Team Visie Voor kinderen/jongeren Aanbod Werkwijze Tarieven Contact Links
Drs. Mevr. Linda de Graaf, Orthopedagoog NVO Currucilum Vitae Geboren 4 juni 1982 te Wieringermeer 1994-1999:   Havo Diploma. RSG Wiringherlant te Wieringerwerf 1999-2003:   Hogeschool IPABO Alkmaar, specialisatie midden-bovenbouw leerkracht 1999-2003:   Stages verschillende basisscholen en pedologisch instituut ‘De Spinaker’ te Alkmaar. 2001-2003:   Stichting Kinderopvang Langedijk. Groepsleider alle groepen en BSO 2003-2006:   Bachelor Pedagogische Wetenschappen behaald in 2005                    Master Orthopedagogiek met aantekening psychodiagnostiek aan de Vrije Universiteit te Amsterdam 2006:   Master Stage Zuid- Afrika. Psychiatrisch ziekenhuis. Masterclassen gevolgd op de North West university te   Potchefstroom. Belast met diagnostiek, indicatiestelling, behandeling en begeleiding 2003-2007:   Part-Time Leerkracht op basisschool ‘De Vlaamse Reus’ Te Amsterdam West.   Ontwikkelingsgericht onderwijs. 2007-2011:   Stichting Christelijk Primair Onderwijs Waterland. Intern begeleider/Remedial Teacher en coach 2006-Heden: Orthopedagoog bij Pedagogen en Psychologen Centrum ‘Het Antwoord. 2008- Heden:Adviseur in ondersteuningsteams basisscholen. 2011-2013:   Praktijk Dr. Pam, kinder- en Jeugdpsychiater, Den Helder 2013-Heden: Praktijkhouder Praktijk ‘Grip op Groei’ Cursussen:   GIP (2004), Kanjertraining (2005). Met woorden in de weer (2006). Handelingsgrichte                       procesdiagnostiek/coaching (2010). VBT-PRO (2010). Oplossingsgericht coachen voor gevorderden (2011)                       Cognitieve gedragstherapie bij Kinderen en Adolescenten(2012), Cognitieve gedragtherapie bij                      Jongeren(2012), Spel en Floor play (2013). Simple Therapy (2016), Behandeling van Echtscheidingstrauma                     (2016), CGT interventies bij kinderen en adolescenten met ADHD, ‘Zelf plannen, Zelf oplossingen                    bedenken’ (2016)