Uw hulpvraag staat centraal

Behandelvormen

Binnen onze praktijk worden verschillende behandel- en begeleidingsvormen aangeboden. Een behandeling of begeleiding kan individueel zijn en wij hopen in de nabije toekomst wellicht ook meer in groepsverband te kunnen werken voor bepaalde therapievormen. Afhankelijk van de hulpvraag van het kind of de ouders, wordt een op maat gemaakt traject aangeboden. Wij bieden onder andere de volgende behandelingen: - Cognitieve gedragstherapie (voor diverse klachten) - Gezinstherapie (systeemtherapie) - Oplossingsgerichte therapie - Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) en schrijftherapie (traumaverwerking) - COMET  (zelfbeeld) - Persoonsgerichte therapie - Spel- (psycho) therapie - Opvoedingsondersteuning/ouderbegeleiding - Psycho educatie - NIKA (Diagnostiek en interventiemethode rondom hechting) Tevens bieden wij pedagogische didactische ondersteuning door middel van Remedial teaching (niet vergoed)

E-health behandeling

E-health staat voor elektronische ondersteuning, ofwel zorg via internet. Steeds meer aandacht gaat uit naar zogeheten ‘blended care’, waarbij reguliere face-to-face gesprekken gecombineerd worden met online behandelinterventies zoals bijvoorbeeld chat, beeldbellen, online behandelmodules. Hierdoor kan de client niet alleen tijd, maar ook plaats-onafhankdelijke zorg gebruiken via een tablet, smartphone of laptop. E-health wordt op verschillende manieren ingezet binnen onze behandeling, als onderdeel van behandeling, als wachtlijstoverbrugging of als terugvalpreventie. Je houdt altijd online toegang tot alle informatie, oefeningen en onderdelen van ons Ehealth platform. Digitale ondersteuning loopt dus door wanneer de behandeling zelf is afgelopen en helpt op die manier terugval te voorkomen.
Diagnostiek
Behandeling 

Een vraag?

U kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen
Uw koptekst
Home Team Visie Aanbod Voor kinderen/jongeren Praktijkinfo Aanmelden
Diagnostiek en Behandelaanbod
© Praktijk Grip op Groei
Contact

Diagnostiek

Binnen onze praktijk doen wij onder andere onderzoek op de volgende gebieden of een combinatie van deze gebieden: - School, leerproblemen en intelligentie - Vermoeden van aanwezigheid van ADHD, Autisme Spectrum Stroornis (ASS) - Gedragsproblemen, oppositioneel gedrag - Sociaal- Emotionele problemen (onzekerheid, (faal)angst, stemmingsproblemen, somberheid, depressie, omgang met anderen, zelfbeeld en zelfvertrouwen, weerbaarheid, dit kan een gevolg zijn van trauma en rouw, echtscheiding, persoonlijkheidsproblematiek, groepsdruk, pestproblematiek, persoonlijkheidsproblematiek of systeemproblematiek) -Psycho somatische klachten (hoofdpijn, buikpijn) - Gezin, opvoeding, ouder-kind interactie en hechting - Moeite met het verwerken van een traumatische gebeurtenis.
Praktijk Grip op Groei biedt tevens ondersteuning aan scholen. Dit doen wij door bijvoorbeeld verbonden te zijn aan het ondersteuningsteam van de school en een aantal keer per jaar zitting te nemen in dit team of het verrichten van diagnostiek voor scholen in de vorm van bijvoorbeeld Intelligentie onderzoeken en gedragsscreenings onderzoeken. Voor meer informatie en tarieven kunt u contact opnemen via info@praktijkgripopgroei.nl

Aanbod voor scholen

   E-health/Blended care
Aanbod