Angsten Angst bij kinderen en jongeren Angst is een normaal verschijnsel in de ontwikkeling van kinderen, van babytijd tot volwassenheid. Angst is aangeboren en beschermt kinderen tegen allerlei gevaren en draagt bij aan hun overleving. Het niet of te weinig ontwikkelen van dergelijke angsten kan een teken zijn van een problematische of vertraagde ontwikkeling van het kind. Echter wanneer de angsten heviger, frequenter zijn en meer gebieden betreffen dan bij de meeste kinderen, en wanneer de angsten het dagelijks leven beïnvloeden, belemmert het teveel. Voor deze kinderen en jeugdigen en hun ouder(s)/verzorger(s) is een kortdurende behandeling ontwikkeld die hen kan helpen om hun angsten te overwinnen. Welke kinderen met welke angsten? Kinderen en jongeren in de leeftijd van 2 tot 18 jaar. Kinderen en jongeren die last hebben van sommige van de volgende symptomen: Angst bij weggaan, bang om alleen te zijn of alleen dingen te doen. Piekeren, bang voor ziektes en dood, bang in contact met andere kinderen, bang voor pesten. Angst voor hoogtes, verkeer, dieren, dokter of tandarts. Problemen met naar school gaan, vermijding school, omgang vrienden, sporten of andere hobby’s. Kinderen die erg perfectionistisch zijn, té kritisch op zichzelf en eigen (school) werk. Lichamelijke klachten, zoals hoofd- en buikpijn. Behandeling van overmatige angst De duur wordt afgestemd op de ernst van de angst. Tevens vinden er apart sessies met de ouder(s)/verzorger(s) plaats. Overmatige angst wordt veelal behandeld met cognitieve gedragstherapie. Dit is een kortdurende behandeling waarin kinderen leren hun angst te overwinnen. Elke week krijgen ze opdrachten mee naar huis om wat ze geleerd hebben zelf in de praktijk te kunnen brengen. Ouder(s)/verzorger(s) leren wat zij kunnen doen om hun kinderen hierbij te helpen en hoe zij elkaar hierbij zo goed mogelijk kunnen ondersteunen. Effecten van behandeling Uit onderzoek naar deze behandeling weten we dat drie van de vier kinderen en jeugdigen drie maanden na afloop van de behandeling vrij waren van hun belangrijkste angstproblematiek. De overige kinderen waren, voor zover zij de behandeling hadden afgemaakt, wel verbeterd, maar nog niet “genezen”. Ook bleek dat de opvoeding en sfeer in het gezin verbeterde, en dat angsten bij ouders, voor zover die er waren, ook verbeterden.    
Home Team Visie Voor kinderen/jongeren Aanbod Werkwijze Tarieven Contact Links