Uw kind staat bij ons centraal

Aanmelden van uw kind

Ouders en/of jongeren of anderszins betrokkenen kunnen zelf het initiatief nemen tot aanmelding bij Praktijk Grip op Groei. Wij kunnen echter geen vergoede behandeling starten zonder verwijsbrief van een bevoegde verwijzer. Dit is een wijkteammedewerker, huisarts, kinderarts, GGD arts, een collega GGZ instelling of de jeugd- en gezinsbeschermers. Soms komt het voor dat er al een externe instantie betrokken is bij uw gezin zoals een wijkteammedewerker of een jeugd-en gezinsbeschermer.  Ook zij kunnen samen met u aanmelden bij ons in de praktijk. Initiatief tot aanmelding kan door een mail te sturen naar info@praktijkgripopgroei.nl of telefonisch via 06-1040 0263. Wachtlijsten Wij doen ons best om de wachtlijsten zo kort mogelijk te houden. Crisissituaties De praktijk biedt geen hulpverlening voor crisis situaties, hiervoor kunt u terecht bij de huisarts.

Vrijblijvend contact opnemen

U mag altijd vrijblijvend contact met ons opnemen! Mail: info@praktijkgripopgroei.nl Tel: 06 1040 0263  
Uw koptekst
Home Team Visie Aanbod Voor kinderen/jongeren Praktijkinfo Aanmelden
Aanmelden
© Praktijk Grip op Groei
Aanmelden